Vores pædagogiske fundament

Det pædagogiske fundament er med til at samle os alle sammen på campen. Vores faglige pædagogiske ståsted er en blanding af mange forskellige teorier og erfaringer. Det betyder i praksis, at når man er på +Camp, så er det mere end bare at gå i skole. Det er mere end bare at være barn i en klasse. Vores pædagogik er gennemsyret af en helhedsforståelse og oplevelse af os som individer i et positivt fællesskab. Vi forsøger altid at tage udgangspunkt i barnets styrker og kompetencer. Det gør vi gennem en nærværende og anerkendende relation med respekt for forskellighed. På camp er forskellighed en styrke, ikke en svaghed.
For at kunne indlære nye metoder og få nye redskaber, så kræver det at man føler sig tryg og trives i det miljø man indgår i. Det er derfor afgørende, at deltagerne på campen trives. Vi skaber rammerne for udvikling både fagligt og socialt, således at deltagerne har de bedste forudsætninger for at få succes og lykkedes. Rammerne er sat med kompetente voksne på hver af deres ekspertise-områder og sammen skaber vi +Camp.

Dynamisk læring

På alle vores camps arbejder instruktører og undervisere ud fra metoden Dynamisk Læring. Metoden er udviklet over flere år og i samarbejde mellem os og engagerede faglige kompetencer. Resultatet af arbejdet er en fleksibel, levende metode, som er skabt af de allerbedste elementer fra flere forskellige verdner; Rita og Kenneth Dunns læringsstile, aktuel sundhedsvidenskab og tonsvis af erfaringer fra flere års pædagogisk og fagligt arbejde på camp.

Målet har fra begyndelsen været at skabe et alternativ til den mere traditionelle folkeskoletilgang. Ikke fordi vi har noget imod folkeskolen, men fordi den ikke fungerer godt nok for alle og enhver. Folkeskolens vel nok største udfordring er mangel på ressourcer og muligheder, og netop de to aspekter har vi gjort til en del af fundamentet for Dynamisk Læring—nok ressourcer og nok muligheder gør nemlig en forskel.

De fire elementer i vores pædagogiske fundament

skolecamp

Bogstavfanger, Ordklassesalat, Tabelbasket, Regnebattle, Ordslange. Mulighederne er mange med Dynamisk Læring, men fælles for alle øvelserne er, at det konkrete indhold—altså det der skal læres—er blandet sammen med blandt andet fysisk aktivitet og konkurrencer for at øge motivationen og vise nye veje til viden.
Når kroppen er aktiv under indlæring, kan bevægelserne og de små udfordringer, der opstår, når kroppen og hjernen skal samarbejde, forbedre indlejringen af indholdsstoffet. Der kommer simpelthen en ekstra dimension og helt nye sammenhænge man kan trække på i fremtiden.

Lejrskole

Konkurrenceelementet, som også indgår i Dynamisk Læring, er for det meste en stærk driver, og noget de fleste børn og unge nyder, når der er plads til alle og læringsmiljøet er trygt. Og netop et trygt læringsmiljø er noget vi vægter højt. Hvem siger undervisning kun skal foregå i et klasselokale? Vi ved at flere af vores deltagere forbinder klasserummet med præstationsangst, nervøsitet, dårlig selvværd og samtidig så stråler de af selvtillid ude på boldbanen eller i krearummet. Derfor valgte vi at rykke vores undervisning væk fra klasserummet og ud på neutral grund, hvilket giver deltagerne mulighed for at lære i et mere trygt læringsrum.

skolecamp

På +Camp er det helt essentielt, at vores undervisere har tid til den enkelte. Vi forsøger altid at tage udgangspunkt i barnets styrker og kompetencer og jo bedre vi lærer børnene at kende, jo bedre kan vi tilpasse undervisningen efter deres interesser, så de oplever succes både med undervisningen og faget. For at kunne forme undervisningen og samtidig være en nærværende underviser med tid til at støtte og løfte den enkelte elev, kræver det ressourcer. Netop derfor har vi på + Camp en lærer pr. 5-6 barn, hvilket muliggør et stort fagligt ryk på blot en uge.

Lejrskole


Et vigtigt aspekt i Dynamisk Læring er samtidig den grundforudsætning, at god læring starter med nok søvn og sunde kostvaner. Børn og unge op til 18 år bør sove mindst ti timer hver nat. Og i løbet af en dag skal de samtidig spise både morgenmad, frokost og aftensmad + mellemmad. Hvis dét ikke er på plads, er det stort set urimeligt at forlange, at der skal ske fremskridt.