Hvem er vi?

læringscamp

Sandra Lützhøft Larsen
Administrerende direktør og ejer siden 2013

Udd. PBA. Ernæring og Sundhed med speciale i ernæring og læring

læringscamp

Simon Ibdal
Medejer siden 2018

Udd. Socialpædagog og idrætslærer

+Camps historie

læringscamp

Målsætning

Mission

+Camp vil hjælpe børn med at opnå større selvværd, øget lyst til læring, samt faglig og social succes. Det gør vi gennem kreative læringscamps, hvor nøgleordene er tryghed, varieret undervisning og nærværende voksne.

Vores kultur

Alt hvad vi gør, gør vi med hjertet. Vi er drevet af passion, ambitioner og empati og dette er omdrejningspunktet i alt hvad vi laver.

Vision

Vi stræber efter at alle børn skal have en god skolegang. Derfor skal +Camp hvert år udvikle nye camps, der hjælper børn der har det svært i folkeskolen. Den langsigtede virkning vil forventeligt være, at børnene sikres bedre muligheder for succes i uddannelsessystemet fremadrettet.

Vores pædagogiske fundament