“Det bedste er, at alle de andre også har helt vildt svært ved det. Så jeg er slet ikke den eneste, som synes matematik er træls”

Laura, 14 år .

På MatematikCamp er spiller vi blandt andet regnestratego, matematikstikbold og brøkdomino.

Vores MAT CAMP – matematik for børn er for børn og unge fra. 5.klasse til 10. klasse. Den er inddelt i to niveauer, således undervisningen på niveau 1 henvender sig til mellemtrinnet og undervisningen på niveau 2 til udskolingen.

Vores undervisning er langt fra kedelig! På +Camp består en stor del af dagen af diverse læringsværksteder, hvor deltagerne arbejder med læring gennem leg. Undervejs går vi på opdagelse i matematikkens verden af tal og regneregler. Udgangspunktet er hverdagens mysterier, og ved hjælp af sjove, anderledes materialer og metoder lærer deltagerne at undre sig og finde løsninger sammen

En dag på camp består af ca. 6 timers undervisning, men vi garanterer at tiden flyver afsted. Undervisningen varierer nemlig meget; en lille del foregår i klassen, mens størstedelen foregår uden for i læringsværksteder, hvor vi leger og lærer. Dagen afsluttes med repetitionslege og en lille refleksionsopgave.

På +Camp har vi rigtig mange lærerkræfter med os, hvilket gør det muligt at se, høre og lytte til den enkelte deltager og ikke mindst flytte dem fagligt. Vi har en underviser pr. 5-6 barn, hvilket betyder at hver deltager får en kontaktlærer, som har ekstra fokus på barnets udvikling og udfordringer og som sikrer, at barnet får al den hjælp der er brug for i undervisningen. Barnets udvikling, udfordringer og succesoplevelser noteres og overleveres mundtlig ved en forældresamtale den sidste dag. Denne udtalelse kan tilkøbes ved tilmeldingen.

En MatematikCamp består også af andet end undervisning. Morgen, middag og aften vil instruktørerne stå for sjove og sociale aktiviteter, der skaber et tæt fællesskab på kryds og tværs af køn og alder og som bidrager til et trygt læringsmiljø. Ofte vil der være valgmuligheder, således, at deltageren kan vælge den aktivitet, der passer bedst til dagens humør. Der vil derfor også være masser af tid til sjov og hygge med sine nye kammerater.

+Camp er relevant for alle børn, som kæmper med det faglige i skolen og som gerne vil have nye fantastiske oplevelser. Vi har mange dygtige voksne med os inden for det skolefaglige og pædagogiske felt, men vi har som udgangspunkt ingen, som har en specialiseret baggrund og henvender os derfor ikke til børn og unge inden for social/specialområdet.

Hvis man er i tvivl om MAT CAMP – matematik for børn på +Camp er det rette tilbud, så er man mere end velkommen til at kontakte os!

Læs mere om vores pædagogiske fundament – Dynamisk læring her.

MAT CAMP 1

Niveau 1 henvender sig primært til mellemtrinet; 5 kl. – 7. kl. Her går vi i dybden med de fire regnearter: plus, minus, gange og division. Når de sidder fast begynder vi at snuse til
brøker, omsætning, enheder, spejling, geometri og koordinater, men det er ikke sikkert, at alle emner nås, da vi ikke går videre før det foregående emne er på plads. Dertil så arbejder vi kun med disse emner på et basis niveau, således du er klar til at arbejde videre med dem på niveau 2 eller i udskolingen hjemme.

Barnet testes første dag, således lærerne straks har en føling med, hvilke huller der skal lukkes i løbet af ugen. Testen bruges udelukkende, som lærernes redskab til at planlægge undervisningen.

MAT CAMP 2

Niveau 2 henvender sig primært til udskolingen; 7. kl. -10. kl.
Her bygges der videre på emnerne fra niveau 1, altså de 4 regnearter men nu med brøker og omsætning til procent. Der arbejdes med funktioner, ligninger, parenteser,
samt areal og rumfang. Vi gennemgår også kort enheder og spejling, men igen er det ikke sikkert alle emner nås, da det afhænger af om forståelsen er på plads af forrige emne.

Barnet testes første dag, således lærerne straks har en føling med, hvilke huller der skal lukkes i løbet af ugen. Testen bruges udelukkende, som lærernes redskab til at planlægge undervisningen.

Er du i tvivl om niveau? Så endelig kontakt os.

OBS. Vi har sat en ekstra MatematikCamp 2 ind i uge 7. Vi gør dog opmærksom på, at vi i uge 7 ikke har overnatning på Taarbæk Skole, 2930 Klampenborg. Derfor er prisen i uge 7 kun 3.995,- Har i brug for hjælp med transport, så henter og følger vi gerne til station. 
Går du i 9. klasse henviser vi til siden med EksamensBoost.

Matematikcamp
Mat camp

Hvad inkluderer prisen

6 dages ophold med overnatning (ingen overnatning i uge 7)
1 underviser pr. 5 barn
6 timers daglig undervisning, der er langt fra kedelig
3-4 sociale/fysiske daglige aktiviteter
Tre daglige hovedmåltider og 3 mellemmåltider, lavet af kokke i køkkenet
En masse nye venner
30 erfarne og engagerede voksne

Matematik for børn - Program

Camps

Se flere billeder på vores Facebook