“Det bedste er, at alle de andre også har helt vildt svært ved det. Så jeg er slet ikke den eneste, som synes matematik er træls”

Laura, 14 år .

Få et boost i matematik på vores MatematikCamp. Kom med i vores læringsunivers hvor vi fx spiller regnestratego, matematik-stikbold og tabelbasket

Vores MatematikCamp er for børn og unge fra. 5.klasse til 10. klasse. Den er inddelt i to niveauer, således undervisningen på niveau 1 henvender sig til mellemtrinnet og undervisningen på niveau 2 til udskolingen.

På campen har vi dagligt 6 timers undervisning. Det kan måske lyde svært at overbevise sit barn om, at gå ind til, men det er ikke undervisning, som barnet kender fra skolen. Vi har 1 lærer pr. 5 barn hvilket muliggør at vi dagligt kan opstille et varieret og fedt læringsmiljø med lege og spil. Størstedelen af dagen er vi derfor ude i det vi kalder læringsværksteder, hvor vi arbejder med faget igennem diverse lege og går på opdagelse i matematikkens verden af tal og regneregler. 
Ved hjælp af sjove og anderledes materialer samt diverse metoder lærer deltagerne at undre sig og finde løsninger sammen. 
En lille del af undervisningen foregår i “klassen”. Her gennemgås dagens teori, så vi lige kan få det på plads inden vi skal ud og arbejde med det i læringsværkstederne. Dagen afsluttes med repetitionslege og en lille refleksionsopgave.

På +Camp har vi rigtig mange lærerkræfter med os, hvilket gør det muligt at se, høre og lytte til den enkelte deltager og ikke mindst flytte dem fagligt. Vi har en underviser pr. 5-6 barn, hvilket betyder at hver deltager får en kontaktlærer, som har ekstra fokus på barnets udvikling og udfordringer og som sikrer, at barnet får al den hjælp der er brug for i undervisningen. Barnets udvikling, udfordringer og succesoplevelser noteres og overleveres mundtlig ved en forældresamtale den sidste dag. Denne udtalelse kan tilkøbes ved tilmeldingen.

En MatematikCamp består også af andet end undervisning. Morgen, middag og aften vil instruktørerne stå for sjove og sociale aktiviteter, der skaber et tæt fællesskab på kryds og tværs af køn og alder og som bidrager til et trygt læringsmiljø. Ofte vil der være valgmuligheder, således, at deltageren kan vælge den aktivitet, der passer bedst til dagens humør. Der vil derfor også være masser af tid til sjov og hygge med sine nye kammerater.

+Camp er relevant for alle børn, som kæmper med det faglige i skolen og som gerne vil have nye fantastiske oplevelser. Vi har mange dygtige voksne med os inden for det skolefaglige og pædagogiske felt, men vi har som udgangspunkt ingen, som har en specialiseret baggrund og henvender os derfor ikke til børn og unge inden for social/specialområdet.

Hvis man er i tvivl om MATEMATIKCAMP  er det rette tilbud, så er man mere end velkommen til at kontakte os!

Læs mere om vores pædagogiske fundament  her.

MATEMATIK CAMP 1

Niveau 1 henvender sig primært til mellemtrinnet; 5 kl. – 7. kl. Her går vi i dybden med de fire regnearter: plus, minus, gange og division. Når de sidder fast begynder vi at snuse til
brøker, omsætning, enheder, spejling, geometri og koordinater, men det er ikke sikkert, at alle emner nås, da vi ikke går videre før det foregående emne er på plads. Dertil så arbejder vi kun med disse emner på et basis niveau, således du er klar til at arbejde videre med dem på niveau 2 eller i udskolingen hjemme.

Barnet testes første dag, således lærerne straks har en føling med, hvilke huller der skal lukkes i løbet af ugen. Testen bruges udelukkende, som lærernes redskab til at planlægge undervisningen.

MATEMATIK CAMP 2

Niveau 2 henvender sig primært til udskolingen; 7. kl. -10. kl.
Her bygges der videre på emnerne fra niveau 1, altså de 4 regnearter men nu med brøker og omsætning til procent. Der arbejdes med funktioner, ligninger, parenteser,
samt areal og rumfang. Vi gennemgår også kort enheder og spejling, men igen er det ikke sikkert alle emner nås, da det afhænger af om forståelsen er på plads af forrige emne.

Barnet testes første dag, således lærerne straks har en føling med, hvilke huller der skal lukkes i løbet af ugen. Testen bruges udelukkende, som lærernes redskab til at planlægge undervisningen.

Er du i tvivl om niveau? Så endelig kontakt os.

Hvad inkluderer prisen

6 dages ophold med overnatning
1 underviser pr. 5 barn
6 timers daglig undervisning i vores fede læringsunivers
3-4 sociale aktiviteter, med vores instruktørteam, dagligt 
Tre lækre hoved- og mellemmåltider dagligt
En masse nye venner og engagerede voksne

Eksempel dagsprogram MatematikCamp

Camps

Se flere billeder og videoer på vores Facebook