“Det var egentlig ikke fordi jeg ikke kunne snakke engelsk, men jeg turde bare ikke rigtig. Nu både kan og tør jeg”

Anna, 15 År

På EngelskCamp kan du møde spil og lege som fx To-Have-Hockey, To-be-Basket, catch a noun og Word Snake.

Vores EngelskCamps er for børn og unge fra. 5.klasse til 10. klasse, som har brug for et fagligt boost.
EngelskCampen er inddelt i to niveauer, således undervisningen på niveau 1 henvender sig til mellemtrinnet og undervisningen på niveau 2 til udskolingen.

Vores undervisning er langt fra kedelig! På +Camp består en stor del af dagen af diverse læringsværksteder, hvor deltagerne arbejder med læring gennem leg. Vi går bag om sproget, splitter det ad og samler det igen, så reglerne bliver tydelige, og mysterierne opklares. Vi taler Engelsk indtil det føles trygt og naturligt.

En dag på camp består af ca. 6 timers undervisning, men vi garanterer at tiden flyver afsted. Undervisningen varierer nemlig meget; en lille del foregår i klassen, mens størstedelen foregår uden for i læringsværksteder, hvor vi leger og lærer. Der er stor fokus på det mundtlige engelsk og ikke det skriftlige engelsk, da størstedelen af deltagerne har brug for at træne den flydende samtale og øge deres ordforråd. Derfor laver vi en masse forskellige øvelser, som træner det mundtlige.

På +Camp har vi rigtig mange lærerkræfter med os, hvilket gør det muligt at se, høre og lytte til den enkelte deltager og ikke mindst flytte dem fagligt. Vi har en underviser pr. 5-6 barn, hvilket betyder at hver deltager får en kontaktlærer, som har ekstra fokus på barnets udvikling og udfordringer og som sikrer, at barnet får al den hjælp der er brug for i undervisningen. Barnets udvikling, udfordringer og succesoplevelser noteres og overleveres mundtligt ved en forældresamtale den sidste dag. Denne udtalelse kan tilkøbes ved tilmeldingen.

En EngelskCamp består også af andet end undervisning. Morgen, middag og aften vil instruktørerne stå for sjove og sociale aktiviteter, der skaber et tæt fællesskab på kryds og tværs af køn og alder og som bidrager til et trygt læringsmiljø. Ofte vil der være valgmuligheder, således, at deltageren kan vælge den aktivitet, der passer bedst til humøret. Der vil derfor også være masser af tid til sjov og hygge med sine nye kammerater.

+Camp er relevant for alle børn, som kæmper med det faglige i skolen og som gerne vil have nye fantastiske oplevelser. Vi har mange dygtige voksne med os inden for det skolefaglige og pædagogiske felt, men vi har som udgangspunkt ingen, som har en specialiseret baggrund og henvender os derfor ikke til børn og unge inden for social/specialområdet.

Hvis man er i tvivl om +Camp er det rette tilbud, så er man mere end velkommen til at kontakte os!

Læs mere om vores pædagogiske fundament – Dynamisk læring her.

EngelskCamp 1

Niveau 1 henvender sig til mellemtrinnet; 5. kl. – 7. kl.
Her arbejdes blandt andet med at forøge deltagerens ordforråd, øvelse af de 240 mest brugte ord, samt korrekt udtale. Vi træner og øger sikkerheden i tal, årstal og klokken. Vi arbejder med ordklasserne og begynder at skelne mellem de forskellige tider, samt arbejder med bøjninger af to be og to have. Vi har stor fokus på det mundtlige fremfor det skriftlige.

Den første dag har deltageren en samtale med sin kontaktlærer, der her vurderer, hvilke emner deltageren har brug for at arbejde med i løbet af ugen

EngelskCamp 2

Niveau 2 henvender sig til udskolingen; 7.kl. – 10. kl.
Her forventes at barnet kan det basale engelsk, men har brug for at træne det og øge sikkerheden i at snakke det. Vi har derfor stor fokus på mundtlig sikkerhed og træner dette i alle dagens sammenhænge. Vi arbejder yderligere med navneord og udsagnsord, samt dets bøjninger i diverse tider. Vi træner stavning samt læsning og øver ligefrem ordstilling og sammentrækninger. På niveau 2 er der lidt større fokus på skriftlige opgaver ifht. grammatikken end på niveau 1, dog er det mundtlige stadig mest i fokus.

Den første dag har deltageren en samtale med sin kontaktlærer, der her vurderer, hvilke emner deltageren har brug for at arbejde med i løbet af ugen

Er du i tvivl om niveau? Så endelig kontakt os.

OBS. Vi har sat en ekstra EngelskCamp 2 ind i uge 7. Vi gør dog opmærksom på, at vi i uge 7 ikke har overnatning på Taarbæk Skole, 2930 Klampenborg. Derfor er prisen i uge 7 kun 3995,-. Har I brug for hjælp med transport, så henter og følger vi gerne til stationen
Går du i 9. klasse henviser vi til siden EksamensBoost.

Engelskcamp
Engelskcamp

Hvad inkluderer prisen

6 dages ophold med overnatning (Overnatning gælder ikke uge 7)
1 underviser pr. 5 barn
6 timers daglig undervisning, der er langt fra kedelig
3-4 sociale/fysiske daglige aktiviteter
Tre daglige hovedmåltider og 3 mellemmåltider, lavet af kokke i køkkenet
En masse nye venner
Erfarne og engagerede voksne

Program

Camps

Se flere billeder på vores Facebook