“Når jeg kommer hjem fra DanskCamp, og tilbage i skolen, vil jeg række hånden op hele tiden”

Peter, 13 år

DanskCamp - Få et fagligt boost

Vores DanskCamps er for børn og unge fra. 5.klasse til 10. klasse, som har brug for et fagligt boost. Den er inddelt i to niveauer, således undervisningen på niveau 1 henvender sig til mellemtrinnet og undervisningen på niveau 2 til udskolingen.

Vores undervisning er langt fra kedelig! På +Camp består en stor del af dagen af diverse læringsværksteder, hvor deltagerne arbejder med læring gennem leg. Vi vender og drejer danskfaget til tingene begynder at give mening.

En dag på camp består ca. af 6 timers undervisning, men vi garanterer at tiden flyver afsted. Undervisningen varierer nemlig meget; en lille del foregår i klassen, mens størstedelen foregår uden for i læringsværksteder, hvor vi leger og lærer. Til sidst slutter vi dagen af med lidt repetitionsstikbold, så vi er sikre på at dagens emne sidder helt fast.

På +Camp har vi rigtig mange lærerkræfter med os, hvilket gør det muligt at se, høre og lytte til den enkelte deltager og ikke mindst flytte dem fagligt. Vi har en underviser pr. 5-6 barn, hvilket betyder at hver deltager får en kontaktlærer, som har ekstra fokus på barnets udvikling og udfordringer og som sikrer, at barnet får al den hjælp der er brug for i undervisningen. Barnets udvikling, succesoplevelser og udfordringer noteres og overleveres mundtlig ved en forældresamtale den sidste dag. Denne udtalelse kan tilkøbes ved tilmeldingen.

En DanskCamp består også af andet end undervisning. Morgen, middag og aften vil instruktørerne stå for sjove og sociale aktiviteter, der skaber et tæt fællesskab på kryds og tværs af køn og alder, og som bidrager til et trygt læringsmiljø. Ofte vil der være valgmuligheder, således, at deltageren kan vælge den aktivitet, der passer humøret bedst. Der vil derfor også være masser af tid til sjov og hygge med sine nye kammerater.

+Camp er relevant for alle børn, som kæmper med det faglige i skolen og som gerne vil have nye fantastiske oplevelser. Vi har mange dygtige voksne med os inden for det skolefaglige og pædagogiske felt, men vi har som udgangspunkt ingen, som har en specialiseret baggrund og henvender os derfor ikke til børn og unge inden for social/specialområdet.

Hvis man er i tvivl om +Camp er det rette tilbud, så er man mere end velkommen til at kontakte os!

Læs mere om vores pædagogiske fundament – Dynamisk læring her.

DanskCamp 1

Niveau 1 henvender sig primært til mellemtrinet; 5.kl – 7.kl.
Vi arbejder intensivt med grammatik og stavning. Eksempler på emner: vokal- og konsonantforveksling, stumme bogstaver, dobbelt/enkeltkonsonant samt ordklasserne og deres endelser fx ene/ende problematikken.

Herudover er der en times læseblok dagligt, hvor vi arbejder med læsehastighed og læseforståelse.

Deltagerne testes både i stavning og læsning første dag, således vores undervisere kan tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov.

DanskCamp 2

Niveau 2 henvender sig primært til udskoling; 7.kl -10-kl.
Her arbejdes der med den skriftlige fremstilling indenfor de forskellige genre, så som eventyr, noveller, læserbreve mv. Vi arbejder med tegnsætning og grammatik, samt får lukket lidt huller i stavningen.
På niveau 2 vil der dagligt være en skriftlig fremstilling, dog ikke ligeså lang som de laves i skolen, men noget der ligner, så der kan trænes at skrives i de forskellige genre. Selvom der skrives meget, så vil der dog, ligesom på niveau 1, være blokke med sjove læringsværksteder.
Dagligt vil der også være en læseblok, hvor vi læser om et af dagens emner, men vi har ikke træning af læsehastighed og læseforståelse, som på niveau 1.

Er du i tvivl om niveau? Så endelig kontakt os.

OBS. Vi har sat en ekstra DanskCamp 1 og 2 ind i uge 7. Vi gør dog opmærksom på, at vi i uge 7 ikke har overnatning på Taarbæk Skole, 2930 Klampenborg. Derfor er prisen i uge 7 kun 3995,- Har I brug for hjælp med transport ifht. afhentning/påsætning på station, så sig endelig til. 
Går du i 9. klasse henviser vi til siden med EksamensBoost.

DanskCamp
DanskCamp

Hvad inkluderer prisen

6 dages ophold med overnatning (Overnatning gælder ikke uge 7)
1 underviser pr. 5 barn
6 timers daglig undervisning, der er langt fra kedelig
3-4 sociale/fysiske daglige aktiviteter
Tre daglige hovedmåltider og 3 mellemmåltider, lavet af kokke i køkkenet
En masse nye venner
Erfarne og engagerede voksne

Program

Camps

Se flere billeder på vores Facebook