Om os

Pluscamps historie

Om os

Pluscamps historie

Målsætning

På kort sigt vil +Camp bidrage til, at deltagerne
på SkoleCamp opnår faglig succes, får
større selvværd, samt en øget lyst til at lære.

Den langsigtede virkning vil forventeligt være,
at børnene sikres bedre muligheder for succes
i uddannelsessystemet fremadrettet.


Pædagogiske fundament