Vi mennesker er født med muligheden for at lære matematik

Det er dog ikke alle der har lige nemt ved det. På +Camp hjælper vi med at gøre det umulige muligt.

På MatematikCamp spiller vi blandt andet regnestratego, matematikstikbold og brøkdomino.

Vores undervisning er lang fra kedelig! På +Camp består en stor del af dagen af diverse læringsværksteder, hvor deltagerne arbejder med læring gennem leg og bevægelse. Undervejs går vi på opdagelse i matematikkens verden af tal og regneregler. Udgangspunktet er hverdagens mysterier, og ved hjælp af sjove, anderledes materialer og metoder lærer deltagerne at undre sig og finde løsninger sammen

MatematikCamp 1

Niveau 1 henvender sig primært til mellemtrinet, altså 5-7 klasse. Her arbejdes med de fire regnearter: plus, minus, gange og division. Der arbejdes yderligere med brøker og omsætning, enheder, spejling, geometri og koordinater, men kun på et basis niveau. Har dit barn allerede en god fornemmelse af disse emner, så vil niveau 2 uddybe dem.

MatematikCamp 2

Niveau 2 henvender sig primært til udskoling, altså 7-10 klasse. Her bygges der videre på emnerne fra niveau 1 og tilføjes ligninger, parenteser, funktioner, samt areal og rumfang.

Er du i tvivl om niveau? Så endelig kontakt os.


Hvor og hvornår


Program