“Det var egentlig ikke fordi jeg ikke kunne snakke engelsk, men jeg turde bare ikke rigtig. Nu både kan og tør jeg”

Anna, 15 år .

På EngelskCamp kan du møde spil og lege som fx To-Have-Hockey, To-be-Basket, catch a noun og Word Snake.

Vores EngelskCamps er for børn og unge fra. 5.klasse til 10. klasse. Den er inddelt i to niveauer, således undervisningen på niveau 1 henvender sig til mellemtrinnet og undervisningen på niveau 2 til udskolingen.

Vores undervisning er langt fra kedelig! På +Camp består en stor del af dagen af diverse læringsværksteder, hvor deltagerne arbejder med læring gennem leg. Vi går bag om sproget, splitter det ad og samler det igen, så reglerne bliver tydelige, og mysterierne opklares. Vi taler Engelsk indtil det føles trygt og naturligt.

En dag på camp består ca. af 6 timers undervisning. Undervisningen varierer meget; en lille del foregår i klassen, mens størstedelen foregår uden for i læringsværksteder, hvor vi leger og lærer. Der er stor fokus på det mundtlige engelsk og ikke det skriftlige engelsk, da størstedelen af deltagerne har brug for at træne den flydende samtale. Dagens afsluttes med repetitions stikbold eller lignende, samt nogle øvelser i et kompendie, således vi sikrer os, at dagens emner er kommet helt på plads.

Hver deltager får en kontaktlærer, som har ekstra fokus på barnets udvikling og udfordringer og som sikrer, at barnet får al den hjælp der er brug for i undervisningen. Barnets udvikling og eventuelle udfordringer noteres grundigt i en udtalelse, som kan tilkøbes, således I og barnets lærer kan se hvad der er sket undervejs, men også hvad der fortsat skal arbejdes med efter campen.

En EngelskCamp består også af andet end undervisning. Morgen, middag og aften vil instruktørerne stå for sjove og sociale aktiviteter, der skaber et tæt fællesskab på kryds og tværs af køn og alder. Ofte vil der være valgmuligheder, således, at deltageren kan vælge den aktivitet, der passer humøret bedst. Der vil derfor også være masser af tid til sjov og hygge med sine nye kammerater.

Læs mere om vores pædagogiske fundament – Dynamisk læring her.

EngelskCamp 1

Niveau 1 henvender sig til mellemtrinnet; 5. kl. – 7. kl.
Her arbejdes blandt andet med at forøge deltagerens ordforråd, øvelse af de 240 mest brugte ord, samt korrekt udtale. Vi træner og øger sikkerheden i tal, årstal og klokken. Vi arbejder med ordklasserne og begynder at skelne mellem de forskellige tider, samt arbejder med bøjninger af to be og to have. Vi har stor fokus på det mundtlige fremfor det skriftlige.

Den første dag har deltageren en samtale med sin kontaktlærer, der her vurderer, hvilke emner deltageren har brug for at arbejde med i løbet af ugen

EngelskCamp 2

Niveau 2 henvender sig til udskolingen; 7.kl. – 10. kl.
Her forventes at barnet kan det basale engelsk, men har brug for at træne det og øge sikkerheden i at snakke det. Vi har derfor stor fokus på mundtlig sikkerhed og træner dette i alle dagens sammenhænge. Vi arbejder yderligere med navneord og udsagnsord, samt dets bøjninger i diverse tider. Vi træner stavning samt læsning og øver ligefrem ordstilling og sammentrækninger. På niveau 2 er der lidt større fokus på skriftlige opgaver ifht. grammatikken end på niveau 1, dog er det mundtlige stadig mest i fokus.

Den første dag har deltageren en samtale med sin kontaktlærer, der her vurderer, hvilke emner deltageren har brug for at arbejde med i løbet af ugen

Er du i tvivl om niveau? Så endelig kontakt os.


Hvor og hvornår

                                3 pladser tilbage på niv. 1 , uge 27.                                                                                       1 plads tilbage på niv. 2, uge 27 
                                5 pladser tilbage på niv. 1 uge 28                                                                                         4 pladser tilbage på niv. 2 , uge 28Hvad inkluderer prisen

6 dages ophold med overnatning
1 underviser pr. 5 barn
6 timers daglig undervisning, der er langt fra kedelig
3-4 sociale/fysiske daglige aktiviteter
Tre daglige hovedmåltider og 3 mellemmåltider, lavet af kokke i køkkenet
En masse nye venner
Ca. 30 erfarne og engagerede voksne


Program

Se flere billeder på vores facebook