Det er en fordel at kunne begå sig i den globale verden

Men det kan være grænseoverskridende, at skulle tale et andet sprog. Derfor træner vi det, indtil deltagerne føler sig trygge ved det.

På EngelskCamp kan du møde spil og lege som fx To-Have-Hockey, To-be-Basket, catch a noun og Word Snake.

Vores undervisning er lang fra kedelig! På +Camp består en stor del af dagen af diverse læringsværksteder, hvor deltagerne arbejder med læring gennem leg. Vi går bag om sproget, splitter det ad og samler det igen, så reglerne bliver tydelige, og mysterierne opklares. Vi taler Engelsk indtil det føles trygt og naturligt.

EngelskCamp 1

Her arbejdes blandet andet med at forøge ordforråd, øvelse af de 240 mest brugte ord, samt korrekt udtale. Vi træner og øger sikkerheden i tal, årstal og klokken. Vi arbejder med ordklasserne og begynder at skelne mellem de forskellige tider, samt arbejder med bøjninger af to be og to have. Vi har stor fokus på det mundtlige.

EngelskCamp 2

Her forventes at barnet kan det basale engelsk, men har brug for at træne det og øge sikkerheden i at snakke det. Vi har derfor stor fokus på mundtlig sikkerhed og træner dette i alle dagens sammenhænge. Vi arbejder yderligere med navneord og udsagnsord, samt deres bøjninger. Vi træner stavning samt læsning og øver ligefrem ordstilling og sammentrækninger.

Er du i tvivl om niveau? Så endelig kontakt os.


Hvor og hvornår


Program